Jak se počítá Roční výnosové procento?

Roční výnosové procento (v angličtině NAR - Net Annualized Return) je ukazatel výnosnosti (návratnosti) vaší investice. Vyjadřován je v procentech, která ukazují o kolik procent ročně se zhodnotí vaše investice na Benefi.cz. Roční výnosové procento, může být též záporné, vždy záleží na tom jak lidé splácí své půjčky, které jste jim poskytli.

Roční výnosové procento je také dobré k tomu, abyste mohli porovnat výnosnost vaší investice na Benefi.cz s investicí jiných produktů. Např. akcie (až desítky procent), dluhopisy (nižší jednotky procenta), termínované vklady (půl až dvě procenta) apod.

Vzorec pro výpočet ročního výnosového procenta:

Vysvětlení:

Jistina - částka, kterou jste půjčili (investovali). Každá splátka se skládá z úmoru a úroku. Tím jak dlužník hradí splátky se umořuje (klesá) jistina, tedy částka, kterou vám dlužník dluží.

Zaplacené úroky - Je váš výnos, tedy hodnota, za kterou má dlužník půjčené peníze. Tím jak dlužník hradí splátky, klesá částka, kterou má půjčenou a proto je každý měsíc úrok nižší, resp. absolutní hodnota (viz Jak se vypočítává úrok u měsíčních splátek)

Investorský poplatek - Poplatek, který je pouze z vybraného a zaplaceného úroku dlužníkem.

Odpis - Pokud byla půjčka 60 dní po splatnosti, dojde 61. den k jejímu zesplatnění (právní termín pro okamžité doplacení půjčky). Tato jistina je odečtena a má vliv na roční úrokové procento směrem dolů.

Vymoženo - To je naopak jistina, úrok, případně penále, kterou Benefi.cz vymůže, pokud došlo k zesplatnění půjčky (vaší investice). Takto vymožené částka má naopak vliv na roční výnosové procento směrem nahoru.

Tedy vzorec obsahuje jak výnosy jako je úrok a to co se podaří vymoci, tak na druhou stranu zároveň ztráty jako je odpis jistiny a investorský poplatek za službu Benefi.

Kdy se počítá Roční výnosové procento?

Tento výpočet Benefi provádí několikrát do měsíce z důvodu náročnosti výpočtu a je tedy průběžné aktualizován, přičemž bere v úvahu všechny vaše investice k poslednímu dni předcházejícího měsíce, které jsou v různých měsících, tak investorský poplatek, uhrazené úroky, zesplatněné půjčky (jistina) a vymožené částky. Důležitým krokem k tomu, aby mohl být ukazován roční výnos je převedení výsledku na rok. Proto po přičtení jedničky k váženému výnosu dojde k umocnění na dvanáctou (12 měsíců) a opět se jednička odečte.

Vznikne tak aktuální čistý roční výnos uveden v procentech, resp. roční zhodnocení (p.a.).

Přečtěte si také:

Zákaznická infolinka 844 841 841 Po-Pá 9-17h

Znáte nás z médií...