Vymáhání pohledávek

Společnost Benefi a.s. se snaží schvalovat žádosti o půjčku pouze těm žadatelům, u kterých předpokládá řádné splácení půjčky. Každý žadatel musí doložit:

 • Oboustrannou kopii platného občanského průkazu
 • Potvrzení o výši přijmu od zaměstnavatele
 • Ověření bankovního účtu zasláním 1 Kč na účet Benefi a.s. pod speciálním VS zaslaným na mobilní telefon žadatele
 • Doklad o adrese (např. složenka za elektřinu, účet za mobilní telefon, výpis z banky apod.)
 • Společnost Benefi.cz ověřuje, zda proti dlužníkovi není vedena exekuce
 • Společnost Benefi.cz ověřuje další aspekty, jako jsou registry dlužníků, neplatné či ukradené doklady apod.
 • Společnost Benefi řádně a individuálně vyhodnocuje každou žádost o půjčku. Pokud došlo k zveřejnění aukce, nevidí společnost Benefi v dlužníkovi problém s potenciálním rizikem nesplácení, ale každý investor s tímto rizikem musí počítat

Pokud však i přes veškerou snahu, telefonickou výzvu, konzultaci s našimi profesionály a po zaslání písemných výzev k úhradě nedojde k zaplacení splátky, dojde 61. den prodlení k zesplatnění celé půjčky a pokud o to investor má zájem, začíná ze strany Benefi proces domluvy s dlužníkem, a poté proces vymáhání dlužné částky včetně smluvní pokuty.

Ke všem dlužníkům se snažíme přistupovat zodpovědně a pochopit jejich situaci. Snažíme se jim pomoci splatit dluh. Při vymáhání se snažíme, aby:

 • se dlužník vzchopil a obnovil proces splácení půjčky
 • dlužníkovi nebylo nikým vyhrožováno
 • byl dlužník informován o svém dluhu

Chceme dostát svým závazkům a nechceme narušit důvěru investorů, kteří investují peníze na portálu Benefi.cz, a proto jsou naše metody vymáhání následující:

Dlužník spolupracuje

Pokud se dlužník snaží celou věc řešit a komunikuje s námi, tak se celé dva měsíce snažíme, aby dlužník obnovil proces, pokud měl pouze výpadek příjmu nebo nenadálé či nečekané události. Pokud však dlužník není schopen dostát svým závazkům, pokračuje proces vymáhání právní cestou, viz níže.

Dlužník nespolupracuje nebo nekomunikuje

Pokud se dlužník o svůj dluh nezajímá, případně s námi nekomunikuje, dochází k procesu vymáhání právní cestou ihned 61. den prodlení, kdy došlo k zesplatnění půjčky.

Proces vymáhání

 1. Poté, co dlužník obdržel tři výzvy k úhradě, nezaplatil, a proto došlo k zesplatnění celé půjčky, je většinou podán návrh na vydání platebního rozkazu na dlužníka příslušnému soudu. Vždy záleží na dané situaci dlužníka, např. pokud se rozhodně opět postupně dlužník splácet je podání žaloby odloženo.
 2. Pokud dlužník nezaplatí ani na základě pravomocného rozhodnutí soudu, předáváme případ exekutorskému úřadu pro provedení exekuce platu a majetku dlužníka.
 3. Po uhrazení celého dluhu, všech úroků, penále a převedení dlužné částky na účty investorů dochází k uzavření případu. Pokud není možné dluh vymoci je případ uzavřen dříve (např. po 12-36 měsících).

Náklady na vymáhání

Benefi hradí za investory všechny náklady na vymáhání, právní zastupování včetně exekučního vymáhání. Poté co je vymožena nějaká částka od dlužníka, jsou z ní jako první uhrazeny tyto náklady na vymáhání do max. výše advokátního tarifu (tedy náklady přiznané soudem) a poté je zbylá část (jistina, úrok a penále při zesplatnění) rozdělena mezi investory 70 % a Benefi 30 %. Toto rozdělení je při každé platbě dlužníka až do úplného umoření dluhu nebo ukončení případu.

 

Vymáhání pohledávek pro půjčky/investice uzavřené do 17.2.2016.

Zákaznická infolinka 844 841 841 Po-Pá 9-17h