Doporučení pro realizaci bezpečných internetových plateb

Administrátor v rámci snahy o maximální zabezpečení internetových plateb všem uživatelům doporučuje:

1) Přihlašovat se ke svému uživatelskému účtu pouze z důvěryhodných počítačů a jiných zařízení.

2) Užívat ve svém počítači či jiném zařízení pouze legální a pravidelně aktualizovaný software

3) Uchovávat v tajnosti své přihlašovací údaje.

4) Nezadávat své přihlašovací údaje jinam než na zabezpečené webové stránky administrátora.

5) Užívat pouze dále uvedené prohlížeče. Firefox, Chrome, IE, Safari.

6) Mít nainstalovaný pravidelně aktualizovaný legální antivirový program

7) Neotvírat přílohy podezřelých emailů.

8) Nereagovat na nevyžádané emaily.

9) Číst dialogová okna zobrazené počítačem a věnovat pozornost požadavkům na změnu nastavení.

10) Nedbat na výzvy k instalaci jakékoli aplikace či programu obdržené z nedůvěryhodného zdroje.

11) Kontaktovat telefonicky (844 841 841) či emailem (info@benefi.cz) administrátora při setkání s jakoukoli podezřelou aktivitou (výzvou, emailem, neočekávaným obdržením potvrzovací sms, jiný než obvyklý vzhled internetových stránek apod.) související se službami poskytovanými administrátorem.

12) Kontaktovat administrátora při jakýchkoli podezřelých událostech či anomáliích během přihlášení uživatele na portál.

Administrátor informuje uživatele vždy prostřednictvím zprávy zaslané do osobní schránky uživatele. Osobní schránka slouží jako zabezpečený kanál pro komunikaci mezi administrátorem a uživateli.

Zákaznická infolinka 844 841 841 Po-Pá 9-17h

Znáte nás z médií...