Tiskové zprávy

01.06.2016
Kam investovat v době nízkých úroků? Zkuste P2P půjčky

Extrémně nízké úrokové sazby a přebytek peněz v ekonomice vymazaly z trhu investiční příležitosti s rizikově vyváženým profilem. Příležitostí, které umí vydělat rozumné úroky v jednotkách procent a přitom jsou méně rizikové než akcie, je na trhu minimum. Nově se k nim řadí P2P půjčky. 

Platformy, které umožňují půjčovat lidem od lidí, existují ve světě úspěšně již několik let. Princip fungování je vždy podobný. P2P platforma prověří dlužníka, dlužník popíše svůj záměr, na co chce peníze půjčit a jde se svou nabídkou “na trh”. 

Portfolio manažerem sám sobě
Investoři registrovaní v platformě si pak “vybírají” dlužníky podle jejich záměru, výše úvěru i rizikového profilu. Stávají se tak sami sobě de facto portfolio manažerem, který místo akcií či dluhopisů míchá různé úvěry a dlužníky tak, aby minimalizoval riziko a maximalizoval výnos. 

Srovnání se zlatem a akciemi
Výnosy dluhopisových fondů stěží překonávají 2 procenta ročně (těch, které investují do státních nebo vysoce kvalitních dluhopisů). Produkty typu stavebního spoření sice nabídnou víc, ale o likviditě peněz nemůže být řeč. Pro srovnání jsme si vzali průměrné výnosy akcií zastoupené indexem S&P500, který odráží výkonnost 500 nejlikvidnějších a největších amerických akcií a zlata jako komodity, která by měla sloužit v krizových časech jako uchovatel hodnoty.

Nové paradigma
Pokud byste investovali své peníze do akciového indexu S&P500, tak za poslední tři roky byste si ročně vydělali 11,7 % (v amerických dolarech; výsledné zhodnocení tedy ještě ovlivní kurz české koruny vůči americkému dolaru). Za 5 let by to bylo v průměru 11,44 % ročně. Směrodatná odchylka přitom činí 11,33 %. Můžete tedy očekávat, že výnos vaší investice bude kolísat mezi 0,4 % až 23 %. 
Od začátku roku byste byli v plusu 1,33 %.

Zlatu se v uplynulých letech vůbec nedařilo, klesalo totiž ze svých historických maxim. Za tři roky zpětně byste ročně přišli o 8,68 % své investice, za uplynulých 5 let ztrácelo zlato v průměru 3,4 % ročně. Ačkoliv od začátku roku se zhodnotilo o téměř 16 %, není to investice pro slabé nervy. Směrodatná odchylka výnosu činí 18,12 %.

P2P půjčky mají výnos na úrovni akcií s nižším rizikem
Průměrné roční úrokové výnosy z P2P půjček se pohybují ve dvouciferných číslech. Například průměrný čistý roční úrokový výnos investorů u společnosti Benefi byl počátkem dubna za celé portfolio půjček na úrovni 12,63 procenta. Investor si může na individuální úrovni sám řídit, zda je ochoten půjčovat rizikovějším žadatelům s vyšším výnosem nebo méně rizikovým, ale s nižším úrokem. 

Čistý úrokový výnos už je očištěn o poplatky, splátky po splatnosti, zesplatněné úvěry apod. Výnos podle Pavla Matouška, ředitele společnosti Benefi, kolísá zhruba mezi 9,6 až 14,4 procenty ročně. Rozptyl je tedy menší než například u výše zmíněného indexu S&P500. “Výnos by měl navíc do budoucna růst, protože současné čisté výnosové procento se navýší o vymožené pohledávky,” upřesňuje Matoušek. 

25.05.2016
P2P platformy půjčí i těm, které banka zamítla. Díky individuálnímu přístupu

Zatímco bankovní systémy automaticky zamítnou takové žadatele o půjčku, kteří nemají pracovní smlouvu na dobu neurčitou nebo daňové přiznání za dva roky zpětně, P2P platformy umí i těmto žadatelům vyjít vstříc. Kromě standardních dokumentů dokáží jako doklad o příjmu akceptovat i zaplacené faktury nebo potvrzení od zaměstnavatele, že pracovní smlouva bude opět prodloužena. 

Ačkoliv se výchozí data žadatele o půjčku u banky i u P2P platformy prakticky shodují (pravidelný příjem, žádné exekuce, …), v oblasti P2P půjček mohou uspět i takoví žadatelé, kteří by dle interního systému banky byli automaticky vyhodnoceni jako rizikoví. 

V bankách probíhá proces posuzování žadatele prakticky bez kontaktu s ním samotným , ten pouze musí doložit standardizovaný soubor dokumentů, které pak prověřuje počítač. Žadatelé, kteří například mají pracovní smlouvu na dobu určitou, jsou rovnou zamítnuti, i v případě že mají dostatečné příjmy, aby mohli půjčku bez problémů splácet. 

P2P platformy přistupují k lidem, kteří potřebují půjčit, více individuálně. Mohou schválit i začínající podnikatele, kteří dovedou svůj příjem doložit zaplacenými fakturami z poslední doby, i když na základě daňového přiznání z minulého roku by na půjčku nedosáhli. Rovněž lze vyhovět žadateli, který nemá pracovní smlouvu na dobu neurčitou, pokud zaměstnavatel potvrdí, že tato smlouva bude prodloužena.

Identifikace delikventních žadatelů probíhá principiálně stejně, avšak P2P platformy nepovažují automaticky za nekvalitní všechny  žadatele , které banky zamítnou. Na druhou stranu je třeba říci, že stejně jako banky i P2P platformy prostřednictvím svého risk managementu ihned odhalí patologické žadatele o půjčku, neboť ověřují uvedené informace ve stejných databázích jako banky (Insolvenční rejstřík, Solus, NBCB, CEE, …). 

“Přestože umíme vyjít vstříc mnohým podnikatelům nebo lidem, kteří mají nestandardní pracovní smlouvy, nakonec vyhodnotíme jako schopné dostát svým závazkům přibližně stejné procento lidí jako banky,” dodává Pavel Matoušek, předseda představenstva společnosti Benefi. 

Nízký počet schválených žádostí o půjčku indikuje kvalitní scoringový proces. Samotní investoři dále snižují míru rizika  tím, že svůj kapitál rozdělují průměrně do 17 různých půjček. Roste také důvěra investorů. V červnu roku 2015 investoři proifinancovali 23 % žádostí o půjčku, nyní je to 98 %. Zároveň platí, že  i po odečtení 10 % odpisů činí průměrný výnos podle Benefi průměrně 9,6 - 14,4 %. 

Platformy, které umožňují půjčovat lidem od lidí úspěšně existují ve světě  již několik let. Princip funguje tak, že P2P platforma prověří dlužníka, dlužník většinou popíše, na co chce peníze půjčit a následně dlužníkův návrh předává k profinancování investorům.

O Benefi
Benefi a.s. je česká technologická společnost, která provozuje P2P portál pro poskytování půjček - lidé půjčují lidem. Činnost zahájila v červnu 2015 a jejím vlastníkem je internetový podnikatel Pavel Matoušek, zakladatel serveru AAApoptávka.cz, srovnávače Hyperzboží.cz a slevového portálu Hyperslevy.cz. Výnos celého portfolia půjček činní 12,63 % ročně a defaultní míra nepřekračuje 10 %. Scoringem projdou 3 % žadatelů. Společnost je členem nebankovního registru SOLUS a je dozorována Českou národní bankou.

 

18.05.2016
Důvěra investorů v P2P půjčky roste, na jednu půjčku se skládá v průměru 28 investorů

Důvěra investorů v platformu P2P půjček roste. Zatímco v červnu 2015 investoři profinancovali 23 procent schválených půjček, letos v dubnu už to bylo 98 procent půjček. 

Investoři projevují o zhodnocení úspor prostřednictvím P2P půjček čím dál větší zájem. Podle statistik společnosti Benefi bylo dubnu roku 2016 vyplaceno 98 procent všech schválených půjček, zatímco loni v červnu to bylo jen 23 %. 

I další čísla vykazují pozitivní trend. Půjčky jsou nyní profinancovány v průměru za 14 hodin, zatímco loni v červnu to bylo v průměru za šest dní.  Na jednu půjčku se skládá zhruba 28 investorů. Od loňského června, kdy byla platforma spuštěna, investovalo tímto způsobem přes dva tisíce lidí. 

Průměrné roční úrokové výnosy z P2P půjček se pohybují ve dvouciferných číslech. Například průměrný čistý roční úrokový výnos investorů u společnosti Benefi byl letos v dubnu za celé portfolio půjček na úrovni 12,63 procenta. Vymáhání pohledávek po splatnosti jde na vrub postkytovatele.

“Výnos by měl navíc do budoucna růst, protože současné čisté výnosové procento se navýší o vymožené pohledávky,” uvádí předseda představenstva akciové společnosti Benefi Pavel Matoušek. 

Jeden investor rozkládá podle statistik společnosti Benefi investiční riziko v průměru mezi 17 různých půjček. Sedm procent investorů dokonce tímto způsobem investuje více než 100 tisíc korun. „Investor hradí poplatek až z uskutečněných transakcí, tedy až když dlužník řádně splácí. Následná provize Benefi je pouze čtvrtina z přijatého a vybraného úroku od dlužníka, to znamená ze zisku investora,“ dodává Matoušek.

Činnost P2P platforem je v České republice regulována Českou národní bankou (ČNB) v rámci registrace a dozoru nad činností poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu.

O Benefi
Benefi a.s. je česká technologická společnost, která provozuje P2P portál pro poskytování půjček - lidé půjčují lidem. Činnost zahájila v červnu 2015 a jejím vlastníkem je internetový podnikatel Pavel Matoušek, zakladatel serveru AAApoptávka.cz, srovnávače Hyperzboží.cz a slevového portálu Hyperslevy.cz. Výnos celého portfolia půjček činní 12,63 % ročně a defaultní míra nepřekračuje 10 %. Scoringem projdou 3 % žadatelů. Společnost je členem nebankovního registru SOLUS a je dozorována Českou národní bankou.

01.04.2016
Proč si půjčovat prostřednictvím P2P půjček?

Občas se člověk dostane do situace, kdy akutně potřebuje půjčit peníze. Ať už na nenadálou rekonstrukci bytu, na studia, koupi auta či třeba na zahraniční léčení. Ale i když vám nepůjčí banka, problém se dá vyřešit. 

V poslední době se v Česku rozmáhá možné řešení, tzv. P2P půjčky. Co to je? Prostě a jednoduše - lidé půjčují lidem. Princip funguje tak, že P2P platforma prověří dlužníka, dlužník popíše, na co chce peníze půjčit. Pokud dotyčný schvalovacím procesem projde, na jeho půjčku se začnou skládat investoři - v tomto případě lidé, kteří pro změnu peníze mají a jsou ochotni je půjčit.
 
Zatímco v bankách probíhá posuzování žadatele prakticky bez kontaktu s lidským faktorem, u P2P platforem je posuzování více individuální. V oblasti P2P půjček tak mohou uspět i takoví žadatelé, kteří by dle interního systému banky byli automaticky vyhodnoceni jako rizikoví. 

“Žadatel musí stejně jako v bance doložit ověření o výši příjmu, že není jeho majetek v exekuci, musí doložit kopie dvou dokladů totožnosti, kopii platby za energie jako doložení adresy, je prověřen v registru dlužníků a podobně,” říká ředitel společnosti Benefi Pavel Matoušek.

P2P platformy - mezi nimi například i Benefi - nezamítají žadatele jen kvůli tomu, že nedisponuje všemi potřebnými dokumenty dle předpisu. Platformy mohou schválit i začínající podnikatele, kteří doloží svůj příjem zaplacenými fakturami z poslední doby, přestože by na základě daňového přiznání z minulého roku na půjčku nedosáhli. Uspět může i žadatel, který nemá pracovní smlouvu na dobu neurčitou, pokud zaměstnavatel potvrdí, že tato smlouva bude prodloužena.

A zájem je čím dál větší. A to od žadatelů i od investorů. “Zatímco zhruba před rokem trvalo až šest dní, než se lidé složili na financování jedné půjčky, dnes trvá profinancovat jednu půjčku zhruba 10 minut.. Na jednu půjčku se skládá přibližně 28 investorů,” podotýká Matoušek.

Lidé podle něj pochopili, že i nebankovní společnost registrovaná u ČNB může být seriozní. “Kvalitním dlužníkům můžeme nabídnout lepší a výhodnější podmínky než banka a patologické dlužníky dokážeme všas odhalit,” vysvětluje Matoušek s tím, že výrazně roste i důvěra investorů v žadatele o půjčku.

O Benefi
Benefi a.s. je česká technologická společnost, která provozuje P2P portál pro poskytování půjček - lidé půjčují lidem. Činnost zahájila v červnu 2015 a jejím vlastníkem je internetový podnikatel Pavel Matoušek, zakladatel serveru AAApoptávka.cz, srovnávače Hyperzboží.cz a slevového portálu Hyperslevy.cz. Výnos celého portfolia půjček činní 12,63 % ročně a defaultní míra nepřekračuje 10 %. Scoringem projdou 3 % žadatelů. Společnost je členem nebankovního registru SOLUS a je dozorována Českou národní bankou.

10.02.2016
Petra Čapková bude řídit risk management v Benefi

Petra Čapková pracovala více než 5 let ve společnosti GE Money Bank na pozici Retail Risk Managera, kde měla na starost řízení rizik zajištěných i nezajištěných úvěrů. Podílela se vývoji nových produktů, nebo implementaci regulatorních požadavků. Poté zamířila do ZUNO Bank, kde působila jako Risk Manager pro Českou a Slovenskou republiku. Zde pomáhala uvést na trh on-line poskytované úvěrové produkty, spoluvytvářela strategie schvalování úvěrových produktů i strategie prevence podvodů.

Benefi.cz bude dohlížet na nastavení schvalovacího procesu, stanovení schvalovacích podmínek, strategie ověřování, strategie prevence podvodu a do budoucna i využívání externích registrů jako nedílnou součást řízení kreditních rizik.

„Chtěla jsem se podílet se na formování oblasti P2P půjček, která je v ČR zatím v plenkách. Je to dané i tím, že mě velice zajímají inovace a rozvoj systému P2P půjček mě v posledních letech zaujal. V podobných projektech vidím budoucnost, úspěšně fungují v zahraničí a kopírují současné trendy takzvané sdílené ekonomiky,“ vysvětluje Čapková, proč se rozhodla vyměnit banku za Benefi. „Zásadní výhodou P2P půjček je, že klienti mohou dostat daleko lepší podmínky, než u jiných bankovních i nebankovních institucí. A pro investory zase znamená tento způsob mnohem zajímavější zhodnocení, než standardní produkty na trhu.“

18.12.2015
Benefi.cz je novým členem úvěrového registru klientů Solus

Akciová společnost Benefi.cz se stala novým členem úvěrového registru neplatících klientů Solus. Rychle rostoucí startupový projekt internetového podnikatele Pavla Matouška tak může investorům poskytnout lepší servis a přesněji ohodnotit rizika při zprostředkování půjček.
 
Platforma Benefi.cz vstoupila na trh s peer-to-peer (P2P) půjčkami letos v červnu jako první kompletně řešené online půjčky, ale už za prvních šest měsíců se podařilo uzavřít smlouvy v hodnotě téměř 20 milionů korun. Systém P2P znamená, že lidé půjčují lidem a sami se rozhodnou, s jakou mírou rizika budou investovat.
 
„Jsem rád, že se nám daří neustále rozvíjet naše služby a poskytovat lepší informace investorům. Vstupem do registru Solus získáváme důležité informace o neplatících klientech, nebo potenciálně rizikových úvěrech. Ty pak zpracujeme a zohledníme při posuzování bonity žadatele,“ říká majitel Benefi.cz Pavel Matoušek.
 
Na druhé straně si tento krok mohou pochvalovat i žadatelé o půjčky, protože se díky novým informacím nedostanou do dluhové pasti. „Pozitivní je, že budeme moci odhadnout, na co kdo stačí. Nechceme své klienty dostat do tíživé finanční situace. Naopak, naším zájmem je, aby trh s P2P půjčkami fungoval bez problému a investoři i žadatelé byli spokojení,“ uvedl Matoušek.
 
V registru fyzických osob eviduje aktuálně sdružení Solus řádově 700 000 osob, které dluží po splatnosti členským společnostem 52,7 miliardy korun. Každoročně uhradí své závazky po splatnosti v plné výši asi 200 000 lidí. Sdružení, které vzniklo v létě 1999, má aktuálně 49 členů z různých ekonomických sektorů.
 
Kontaktní osoby pro média:
 
Tiskový servis
Filip Snášel
PR manažer PEPR Consulting
Mobil: +420 602 757 392
E-mail: snasel@peprconsulting.cz

01.07.2015
Zprostředkovatel půjček Benefi.cz si pro PR vybral Pepr Consulting

Praha, 30. června – Nový server pro zprostředkování peer-to-peer půjček Benefi.cz internetového podnikatele Pavla Matouška začal spolupracovat s komunikační agenturou Pepr Consulting.

„Potřebovali jsme někoho flexibilního, takže jsme se rozhodli pro Pepr Consulting. Agentura nám bude kromě standardní komunikace pomáhat také budovat širší povědomí o systému peer-to-peer půjček,“ uvedl majitel serveru Benefi.cz Pavel Matoušek.

Matoušek spustil Benefi.cz  17. června.  Takzvané peer-to-peer půjčky umožňují menším i větším investorům poskytovat úvěry přes zprostředkovatele. Na druhé straně jsou lidé, kteří se nechtějí, nebo nemohou obrátit na bankovní instituce. Ti si zase mohou vybrat v přehledném systému nejvýhodnější úrok.

Manažerem odpovědným za komunikaci s médii se stal Filip Snášel. PEPR Consulting je mladá česká agentura působící na trhu od roku 2010. Mimo služeb týkajících se Public Relations, poskytuje rovněž služby v oblasti Public Affairs a Event managementu. Agentura je členem sdružení APRA a Americké obchodní komory.

17.06.2015
Internetový podnikatel Matoušek rozjíždí projekt P2P půjček Benefi.cz

Zakladatel serveru AAAPůjčky a úspěšný internetový podnikatel Pavel Matoušek přichází s novým projektem, který nazval Benefi.cz. Server Benefi.cz bude zprostředkovávat takzvané peer-to-peer půjčky žadatelům, kteří nechtějí, nebo nemohou dosáhnout na klasickou bankovní půjčku. Nový web bude zajímavý i pro investory, kteří hledají zajímavý způsob zhodnocení svých financí.

Znamená to, že lidé se nebudou muset obracet na bankovní ústavy, ani různé poskytovatele půjček, kteří se z nich snaží dostat pouze ten nejvyšší úrok. Přitom jednoduše stačí požádat ostatní, kteří na server Benefi.cz přišli zhodnotit své peníze.

„Odbouráváme nutnost chodit do banky, nebo ke společnostem, jež některé žadatele dostávají do dluhových pastí. U nás stačí poskytnout některé základní údaje a doklady a počkat si na nabídku půjčky od investorů,“ říká zakladatel serveru Benefi.cz Pavel Matoušek. „Pokud o sobě člověk dodá dostatek informací, může očekávat, že také investoři mu dají nižší úrok a naopak. Žadatel si navíc může zvolit maximální dobu splácení, takže má celý proces pod kontrolou a může ho kdykoli zastavit.“

Věřitelé naopak v systému Benefi.cz uvidí přehledně zobrazené aukce, kde uživatelé serveru žádají o půjčky. Zde se mohou rozhodnout, jak vysoký úrok chtějí nabídnout a zda chtějí spíše pomalejší zhodnocení vkladů, nebo zdali zvolí ta nejvyšší procenta. Vzhledem k tomu, že je možné se účastnit více aukcí, je pro investory výhodné své prostředky rozprostřít mezi více žadatelů.

„Podle svých zkušeností jsem navrhl systém tak, aby byl co nejpřívětivější k uživatelům a usnadnil jim orientaci. Podle mého názoru je tu obrovský prostor na trhu, protože lidé na jedné straně šetří a mají peníze uložené na nízce úročených účtech, za které ale platí vysoké poplatky. Benefi.cz jim umožní rychlejší zhodnocení vkladů a nebudou k tomu potřebovat miliony, aby se s nimi banka vůbec bavila,“ říká Matoušek

Investovat může každý již od částky 1 000 Kč, horní hranice je pak stanovena u jednotlivých půjček na 100 000 Kč. Jakmile je u nějaké aukce investováno již 100 % částky, kterou uživatel serveru Benefi.cz žádal, může se investor dále účastnit aukce, ale musí nabídnout výhodnější úrok. U každé aukce je navíc přehledně zobrazeno, které nabídky vyhrávají a které ne. Investor i žadatel tak mají přehled, jak se situace vyvíjí on-line.
Za nabídnutí půjčky neplatí investor vůbec nic. Poplatek se hradí až ze zapůjčených peněz, přesněji jde o 2% z proinvestované částky. Dlužníci pak zaplatí 5 % z celkové splatné částky půjčky, které se ale platí pouze v případě kladného vyřízení žádosti a čerpání finančních prostředků. 

Zákaznická infolinka 844 841 841 Po-Pá 9-17h

Znáte nás z médií...