Slovník pojmů

Žadatel = ten, kdo žádá o půjčku, resp. budoucí Dlužník

Dlužník = ten, kdo splácí již schválenou půjčku

Investor = budoucí věřitel, tedy ten, kdo půjčuje peníze Žadateli, resp. budoucímu Dlužníkovi

Aukce = postup, při němž po zadání žádosti o půjčku Investoři vkládají nabídky na půjčku Žadateli

Nabídka/Investice = vložená nabídka peněz do aukce Investorem

Administrátor = společnost Benefi a.s., která se stará o splácení a administraci půjčky

Aktuální úrok = roční úrok u aukce, ze který jsou půjčené peníze od investora žadateli o půjčku

RPSN = neboli "roční procentní sazba nákladů" je číslo, které umožňuje žadateli o půjčku lépe vyhodnotit a porovnat nabídky na půjčku od konkurenčních poskytovatelů půjček. Jedná se o důležitý a spravedlivý ukazatel, který udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí žadatel o půjčku zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s poskytnutím půjčky včetně navýšení o úrok. Pokud není uvedeno u konkurenční nabídky výše RPSN, jedná se pravděpodobně o nevýhodnou a velmi drahou půjčku.

Vyhrávající aukce = aukce, která obsahuje nabídky od investorů alespoň na 75 % požadované částky. Tato aukce může být žadatelem kdykoliv ukončena předčasně a nebo je ukončena automaticky po uplynutí lhůty zveřejnění aukce (10 - 30 dnů)

Přezdívka = pseudonym, pod kterým se zobrazujete ne webu Benefi.cz, aby nebyly zveřejněny vaše osobní údaje všem uživatelům. Vaše osobní údaje jsou zobrazeny pouze u smluv, aby vše bylo právně v pořádku.

Jistina půjčky = půjčená částka, případně částka, která chybí doplatit bez úroků.

Splátka = obsahuje jak úmor (část jistiny, kterou splácíte), tak úrok. Platbou splátek splácíte jistinu (resp. umořujete půjčku) a platíte úrok, za který máte půjčené peníze. Čím více máte splaceno, tím menší část úroku je obsažena ve splátce, a tím více splátka obsahuje úmoru.

Úrok = roční procentní sazba, za kterou máte půjčené peníze (úrok je to, co zaplatíte navíc investorovi kromě jistiny - půjčené částky).

Úmor = splátka jistiny dluhu, tedy část splátky, o kterou se snižuje výše dlužné částky (jistiny půjčky)

Smlouva = dokument pdf, který zachycuje veškerá podstatná ujednání o uzavřené půjčce, která jste předtím odsouhlasili online, tedy zejména mezi kým byla smlouva uzavřena, jak vysoká byla půjčka a úrok, jak bude půjčka splácena a také souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami Benefi. Smlouvu máte pro právní jistotu kdykoliv k dispozici ve svém účtu k nahlédnutí.

Zesplatnění půjčky = v případě, že je dlužník v prodlení se zaplacením jakékoliv splátky o více než 60 dnů, dojde 61. den k automatickému zesplatnění půjčky. Dlužník tak ztrácí výhodu měsíčních splátek a musí zaplatit celou dlužnou částku včetně úroků a smluvní pokuty ihned.

Půjčka po splatnosti = půjčka, u které je dlužník v prodlení se zaplacením pravidelné měsíční splátky.

Písemná upomínka = doporučený dopis zaslaný Benefi a.s. a poté advokátem na adresu dlužníka připomínající zpožděnou platbu pravidelné splátky o 15, 30 nebo 45 dnů.

Vymáhání půjčky = pokud se tak po zesplatnění půjčky investor rozhodne, vymáhá pro něj Benefi a.s. neuhrazenou část půjčky soudní cestou

Návratnost investice

Investiční rozhodování

Investiční majetek

Investiční multiplikátor

Investiční portfolio

Investiční nástroje

Investice definice

Investiční dotazník

Investniční kalkulačka

Zákaznická infolinka 844 841 841 Po-Pá 9-17h

Znáte nás z médií...