Ověřování dlužníků na Benefi

Systém ověřování dlužníků na Benefi.cz je sofistikovaný systém, který se skládá z několika úrovní ověření. Ověřování dlužníka se zahajuje již před samotnou registrací na portál Benefi.cz. Po většině dlužníků jsou požadovány další dodatečné dokumenty. Každý dlužník je prověřován jak v registru SOLUS, tak v nebankovním registru klientských informací (NRKI). Což je spolu s bankovním registrem klientských informací největší je nejobsáhlejší úvěrový registr v ČR. 

Úrok dlužníka a riziko nesplácení úvěru

Každého dlužníka před nabídkou konkrétního úroku a výši splátky důkladně prověřujeme podle vlastního Credit risk managementu společnosti Benefi a.s. Každý žadatel musí doložit výši svého pravidelného příjmu (HPP potvrzení o příjmu, OSVČ daňové přiznání). Zároveň je vždy nahlíženo do několika důležitých a nejpoužívanějších registrů (SOLUS, NRKI, CEE a další), aby bylo vidět zda dlužník není předlužen nebo neměl v historii problém se splácením úvěru.

Společnost Benefi a.s. si je vědoma rizika nesplácení půjček jednotlivými dlužníky. Proto, narozdíl od ostatních P2P systému na půjčování peněz, nenechává úrok si vybrat dlužníka, ale stanovuje úrok na základě scoringu (bonity) dlužníka po jeho kontrole. Zároveň společnost Benefi zohledňuje pří nabídce konkrétního úroku riziko nesplácení úvěru (Probability of default) a dle toto společnost upravuje nabídku pro jednotlivé dlužníky.  

Každý žadatel o půjčku doložil:

 • Ověření výše příjmu ne starší než 3 měsíce (OSVČ daňové přiznání)
 • Že proti němu není aktuálně vedena žádná exekuce
 • Žadatel ověřen v registru SOLUS
 • Žadatel ověřen v registru klientských informací (NRKI)
 • Oboustranně naskenovaný platný občanský průkaz (pro ověření totožnosti)
 • Oboustranně naskenovaný druhý doklad totožnosti (řidičák, pas, rodný list)
 • Doklad o adrese (složenka za vodu, účet za telefon, výpis z banky apod.)
 • Že není v insolvenčním řízení nebo na něj není podán návrh
 • Žadatel musí ověřit před výplatou peněz svůj bankovní účet zasláním 1 Kč na účet Benefi a.s.
 

Vlastní unikátní Credit Risk Management

Ke své práci přistupujeme nanejvýš zodpovědně. Jsme si naprosto vědomi toho, že risk management je jedním z nejtěžších finančních oborů a že na něm stojí úspěch společnosti Benefi. Komu půjčit, kolik, a komu naopak ne. Benefi má vlastní oddělení risku, které všechny žádosti pečlivě prověřuje. Z celkového počtu žádostí je schváleno a zveřejněno do aukce méně než 3 % žádostí.

Díky statistickým datům, která máme, a zároveň množství žádostí, které projdou naším oddělením, máme velmi vysokou úspěšnost hodnocení půjček. V praxi to znamená, že je jen malé procento nesplácených půjček, které se nikdy nepodaří vymoci ani soudní cestou. Neustále pracujeme a zlepšujeme vyhodnocování půjček, tak aby pro vás bylo investování na Benefi bezpečné.

Společnost Benefi a.s. má vyvinutý vlastní credit risk systém, který je zcela unikátní a který společnost i nadále vyvíjí dle aktuální situace na trhu spotřebitelských úvěrů. Jedná se o komplexní systém, který je schopen reagovat na jednotlivé výkyvy bonity dlužníků a zároveň nabízet dlužníkům odpovídající podmínky úvěrování. Tento systém je samozřejmě podpořen aktuálními výpisy z registrů (Nebankovní registr, SOLUS a další), který jej posouvá na úroveň světové úrovně. Pro Benefi a.s. je kvalitní výběr dlužníků (credit risk management) pro investory absolutní prioritou.

Výhodou tohoto systému je, že Benefi na rozdíl od ostatních úvěrových firem může nabídnout kvalitním dlužníkům lepší a výhodnější podmínky než banka a zároveň nebonitní klienty odmítat.

uvozovky uvozovky Kvalitní výběr bonitních dlužníků, kteří hradí pravidelné splátky a přináší našim investorům zisk je pro nás absolutní prioritou.

Pavel Matoušek, předseda představenstva Benefi a.s.

Dlužníkovi příjmy vs. výdaje

Každého dlužníka prověřujeme - všichni žadatelé o půjčku musí doložit svůj pravidelný příjem. Pokud dlužník nemá práci nebo pravidelný příjem, není mu povoleno podat žádost o půjčku. Základem bonity každého dlužníka je jeho schopnost splácet své závazky, proto akciová společnost Benefi prověřuje dlužníkovi příjmy a zároveň výdaje, jaké jsou v daném čase a místě obvyklé. Benefi nepodporuje dlužníky, kteří jsou přeúvěrováni a ženou se do dluhových pastí.

Ověření informací o příjmu

Společnost Benefi ověřuje informace o příjmu klienta dle předkládaných dokladů ale i přímým telefonickým ověřením u zaměstnavatele na účetním nebo personálním oddělení.

Posouzení úvěruschopnosti klienta

Společnost Benefi důkladně prověřuje u každého klienta jeho schopnost dostát peněžním závazkům. K posouzení využívá Benefi informace získané od klienta, pečlivě vyhodnocuje předkládané doklady, telefonicky ověřuje informace u zaměstnavatele a posuzuje platební morálku ve všech veřejně dostupných registrech. V případě vyšších financovaných částek také využívá výpisy z bankovního a nebankovního Credit Bureau k posouzení platební historie klienta v jiných finančních institucích.  

Rating A – F

Společnost Benefi na základě všech informací od klienta na žádosti o půjčku přiřazuje klientovi tzv. rating dle rizika nesplácení. A je klient nejméně rizikový, F je klient nejvíce rizikový.

Úroková sazba

Úroková sazba je přiřazena klientům dle různých faktorů. Základním faktorem pro určení úrokové sazby je rating klienta. Sazba je ale ovlivněna i požadovanou výší úvěru, splatností úvěru, předkládanými doklady a dalšími skutečnostmi. Sazba se tedy pro klienty se stejným ratingem může lišit. 

Disponibilní příjem

Společnost Benefi u každé žádosti počítá měsíční disponibilní příjem klienta na základě jeho ověřeného čistého příjmu a s ohledem na jeho další měsíční splátky a životní náklady. Pokud není klientův příjem dostatečný pro splacení všech měsíčních závazků a k pokrytí jeho životních nákladů, je žádost zamítnuta.

DTI

Jako doplňující ukazatel společnost Benefi počítá DTI – poměr všech měsíčních splátek klienta k čistému příjmu. Pokud poměr překročí interně stanovenou hranici, je žádost zamítnuta z důvodu již přeúvěrování klienta.

Výpis z nebankovního registru (NRKI, cncb.cz)

Zájmové sdružení právnických osob CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. bylo založeno v roce 2004 za účelem zajištění a zprostředkování vzájemného informování věřitelských subjektů (leasingových a úvěrových společností) o údajích vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů - fyzických a právnických osob. CNCB shromažďuje od věřitelských subjektů údaje o jejich klientech, zajišťuje jejich zpracování a provozuje Nebankovní registr klientských informací (NRKI).

Zakladateli sdružení CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. je sedm společností působících v oblasti leasingu a splátkového prodeje, přičemž v současné době má CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. 30 uživatelů.

Informační memorandum v elektronické podobě ke stažení zde (anglická verze)

 

Výpis z registru Solus

SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a rovněž ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů.

Členové Sdružení SOLUS se od roku 1999, kdy byl SOLUS zaregistrován a zahájil činnost, snaží minimalizovat finanční ztráty z poskytovaných služeb tak, aby je v ceně poskytované služby nemuseli hradit klienti s dobrou platební morálkou. Název sdružení vznikl složením počátečních písmen z původního názvu, a to Sdružení na Ochranu Leasingu a Uvěrů Spotřebitelům, který zároveň nejlépe charakterizuje jeho hlavní cíl.

Sdružení SOLUS sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi nebankovní finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií a další společnosti. Všechny tyto společnosti mohou díky členství ve Sdružení SOLUS a prostřednictvím registrů SOLUS efektivněji řídit riziko u služeb, které poskytují.

Seznam členů sdružení SOLUS

Registry, do kterých nahlížíme

 • ISIR - Insolvenční rejstřík
 • ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů
 • OR - Obchodní rejstřík
 • RŽP - Živnostenský rejstřík
 • CEE - Centrální evidence exekucí
 • CÚZK - katastr nemovitostí
 • a další registry
 

Odpovědné investování:

Zároveň však musíme a jsme povinni upozornit investory, že existuje riziko nesplácení dlužníkem a je potřeba s ním počítat. Pokud k takové situaci dojde, Benefi dlužnou částku vymáhá všemi možnými legálními prostředky od dlužníka. Již od prvního dne prodlení zahajujeme proces vymáhání.

Zdroj: cncb.cz, solus.cz

Zákaznická infolinka 844 841 841 Po-Pá 9-17h